Syarat, Rukun dan Wajib Haji:

Syarat Haji :

 1. Beragama islam
 2. Baligh (dewasa)
 3. Berakal sehat (aqil)
 4. Merdeka (bukan budak)
 5. Mampu (istita’ah)

Rukun Haji :

 1. Ihram ialah niat menunaikan ibadah haji bersamaan dengan memakai baju iharam.
 2. Wukuf adalah berdiam diri di arafah pada waktu dzuhur tanggal 9-10 dzulhijjah menjelang fajar.
 3. Tawaf adalah mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali.
 4. Sai adalah berlari-lari kecil antara bukit safa dan marwah.
 5. Tahallul adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai.
 6. Tertib adalah tidak menginggalkan salah satu rukun tersebut.
 7. Catatan : Rukun Haji harus dilaksanakan bila ada salah satu atau lebih tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diganti dengan dam (denda), dan hajinya batal (tidak sah).

Wajib Haji :

 1. Ihram dari Miqat
 2. Mabit di Muzdalifah
 3. Mabit di Mina
 4. Melempar Jumrah
 5. Tawaf Wada’
 6. Catatan : Wajib Haji harus dilaksanakan dan apabila salah satu ada yang ditinggalkan, maka hajinya sah tapi harus membayar dam (denda).

Syarat, Rukun dan Wajib Umroh:

Syarat Umroh:

 1. Beragama islam
 2. Baligh (dewasa)
 3. Berakal sehat (aqil)
 4. Merdeka (bukan budak)
 5. Mampu (istita’ah)

Rukun Umroh:

 1. Ihram dengan niat karena allah sambil mengatakan “labbaika umratan” artinya aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan umrah.
 2. Tawaf adalah mengelilingi ka’bah seperti dalam tawaf haji.
 3. Sai adalah berlari-lari kecil antara bukit safa dan marwah.
 4. Tahallul.
 5. Tertib.

Wajib Umroh

 1. Wajib Umroh hanya satu yaitu Ihram dari Miqat.